picture 1

Wat zijn de verborgen gebreken van een woning en hoe aan te klagen

15-01-2017

We noemen verborgen gebreken of latente gebreken, de problemen die we vinden in een huis dat we kochten, terwijl die op het eerste gezicht, vóór de ondertekening van het contract, niet bestonden of niet aan de oppervlakte kwamen.

Normaal gesproken, dient u vóór de ondertekening van de akte van een woning alle noodzakelijke controles doen om zeker te zijn dat het pand is in dezelfde conditie is als de verkoper heeft vermeld. Volgens  de wet moet de verkoper zorgen voor die verborgen gebreken van het huis, zolang deze schade een verhindert om gebruik te maken en te wonen in het pand.

De kern van de vraag is of de verkoper deze verborgen gebreken kende op het moment dat de woning te koop werd gesteld en of de koper, indien hij ze had gekend, zijn aankoopbeslissing zou hebben aangepast. Deze twee factoren zijn de twee essentiële factoren die in aanmerking worden genomen bij het maken van een claim.

Maar daarnaast moet je rekening houden met de eisen waaraan een probleem aan een woning moet voldoen opdat het kan worden beschouwd als een verborgen gebrek.  de volgende eisen zijn fundamenteel :

1. Het probleem of defect mag niet waarneembaar zijn met het blote oog

2. Het defect moet ontstaan zijn voorafgaand aan de aankoop van het huis, nooit na de ondertekening van het contract

3. Het defect moet ernstig zijn. De ernst van het probleem is een subjectief begrip, maar de wet bepaalt dat het als ernstig wordt beschouwd als het van een dergelijke omvang is dat de koper in dat huis niet kan leven, of indien de koper het had gekend, de koop niet was doorgegaan of een aanzienlijk lager prijs zou hebben betaald.

De claim voor verborgen gebreken kan worden gemaakt door de koper binnen de wettelijke termijn van 6 maanden vanaf de levering van het huis. Op deze manier wordt de tweede eis beschermd (het gebrek moet voorafgaan aan de aankoop), omdat een gebrek dat tevoorschijn komt jaren na de aankoop, niet wordt beschouwd als een verborgen gebrek.

Om de claim te maken, is het noodzakelijk om voor de verborgen gebreken die worden gemeld, op elke mogelijke manier aan te tonen, dat deze gebreken bestonden voor de aankoop. In het geval dat de verborgen gebreken worden geaccepteerd als zodanig (zelfs als de verkoper ze niet kende op het moment van de verkoop) heeft de kopert wee opties:

• Het contract annuleren en het geld dat hij betaald heeft terugkrijgen

• Een korting bedingen op de betaalde prijs. Het bedrag is afhankelijk van de waarde van de schade.

Ga steeds na of uw makelaar in Marbella 'Costa del Sol' wettelijk in orde is.

Verhulst A. 'Questates' is aangesloten bij het BIV met het nummer 53.34.10
Sluiten