Disclaimer

De website van Questates werd met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Questates en zijn informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen en/of fouten in de elektronische publicatie van www.questates.com. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie. Noch Questates, noch Android NV (beheerder van de site Questates), noch de fysieke of morele persoon (immobiliën agentschap) die ons de advertentie heeft doorgespeeld kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten in de inhoud of ingeval het goed niet meer beschikbaar zou zijn op het moment dat u de advertentie bekijkt. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. Zij worden vrijblijvend verstrekt, enkel ter inlichting, zonder contractuele verbintenis of garantie van onzentwege en kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden. Inhoud van de site kan in geen enkel opzicht beschouwd worden als een aanbod tot verkoop of verhuur dat bij aanvaarding de verkoper of verhuurder zou kunnen binden. Het schriftelijk akkoord van de eigenaar-verkoper of verhuurder is hiertoe steeds uitdrukkelijk vereist. Voordat u eender welke beslissing neemt (aankoop, huur, ...) omtrent het vastgoed, controleer de juistheid van de informatie en de beschikbaarheid van het vastgoed door contact op te nemen met Questates.
Ga steeds na of uw makelaar in Marbella 'Costa del Sol' wettelijk in orde is.

Verhulst A. 'Questates' is aangesloten bij het BIV met het nummer 53.34.10
Sluiten