picture 1

Wat is de Deposit Agreement bij het kopen van een woning

04-01-2021

Wanneer een aan- en verkoop van een woning zal plaatsvinden, zullen de twee partijen meestal een deposito-overeenkomst of bilaterale voorlopige koopovereenkomst ondertekenen. Dit is een onderhands contract waarin de eigenaar en de koper het eens zijn een woning te kopen en te verkopen, en hiervoor wordt een som geld gegeven als teken van reservering van het huis. Dat geld is een garantiebewijs van de toezegging, en van de wil van de koper om de woning aan te kopen.

In het algemeen, stelt dit document dat de koper akkoord gaat met de aankoop van de woning binnen de termijn bepaald in het contract en overweegt de mogelijkheid van verlies van de waarborg, in het geval hij afziet van de verkoop. Daarnaast moet de verkoper het dubbele van de ontvangen waarborg terugbetalen, in het geval dat hij afziet van de verkoop.

Ondanks dat het een onderhands contract is,  is het een contract van groot belang, en moet het zorgvuldig worden opgesteld, omdat het de stappen vaststelt die zullen worden gevolgd tot de voltooiing van de verkoop van het onroerend goed. Het geeft het aantal betalingen  weer die worden gedaan, de datum waarop zij zullen plaatsvinden ... en alle relevante gegevens met betrekking tot de transactie. In feite is dit document de basis van het definitieve contract van de verkoop, dat wordt ondertekend voor een notaris.

Normaal gesproken wordt de afgesproken borgsom in het contract per bankcheque of in contanten betaald, maar dat hangt af van wat beide partijen overeenkomen en vermelden in het document.

De basisinformatie dat deposit contract moet bevatten, is de volgende:

  • Het exacte adres van het pand
  • De voor- en familienaam (met NIE) van de personen die de woning bezitten en die het contract ondertekenen
  • De prijs die beide partijen voor de verkoop zijn overeengekomen. Als het een nieuw huis, is het raadzaam om de prijs van het onroerend goed, alsmede de btw en de commissie die de agent of makelaar ontvangt, te vermelden (in het geval er een commissie is)
  • De maximale looptijd tot de uiteindelijke verkoop van het pand en voor de toekenning van de openbare akte

Naast deze fundamentele en essentiële informatie, is het ook wenselijk om de verdeling van de kosten van de verkoop, alsmede het bedrag dat wordt gegeven als waarborg en of ze wordt afgetrokken van de uiteindelijke prijs.

 

 

Ga steeds na of uw makelaar in Marbella 'Costa del Sol' wettelijk in orde is.

Verhulst A. 'Questates' is aangesloten bij het BIV met het nummer 53.34.10
Sluiten